top of page
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

Consultatie

 • Voor professionele hulpverleners, die in de behandeling met hun getraumatiseerde cliënten vastlopen; of die in die behandelingen dermate worden belast, dat zij zelf met vragen komen te zitten.

 • Second opinion bij vastlopende behandelingen.

Introductie van Fedia Jacobs

Na mijn geneeskunde studie (1974 – 1981), werkte ik voor de militaire psychiatrie in het kader van het vervullen van mijn dienstplicht (1981 – 1983) en was in opleiding tot psychiater (1983 – 1987). In 1987 beëindigde ik mijn opleiding tot psychiater in het Sinai Centrum. Daar ben ik vervolgens tot maart 2022 (bijna 35 jaar) werkzaam geweest als psychiater. Het Sinai Centrum is een expert instelling voor de behandeling van de gevolgen van ‘man made disaster’. Ik werkte voor de polikliniek, de dagbehandeling en de kliniek. In samenwerking met collega hulpverleners heb ik de kliniek uitgebouwd tot expert centrum voor de intensieve behandeling van trauma gerelateerde problemen. In het algemeen wordt het gewenste resultaat bereikt en waren de cliënten zeer tevreden.

 

Ik heb het medisch specialisme psychiatrie in de volle breedte mogen beoefenen. Naast het cliëntgericht werk was ik opleider voor verpleegkundig specialisten, fungeerde als waarnemend eerste geneeskundige, verrichtte consultatief werk op het gebied van trauma gerelateerde problemen voor diverse organisaties en was docent aan vervolgopleidingen geestelijke gezondheidszorg.

Ik ben afkomstig uit een joods gezin, waarin de doorwerkende gevolgen van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog merkbaar waren. Mijn ouders wisten met hun verleden, ondanks hun verdriet, ook bewonderenswaardig opbouwend om te gaan. Gedurende mijn professionele vorming en loopbaan hebben mijn familie achtergronden meegespeeld. Ik heb een specifieke behandeling ontwikkeld, gericht op de kinderen van geweldslachtoffers (zie elders op deze site). Hierover publiceerde ik twee boeken (zie hier).

Beschrijving van de praktijk

De praktijk van Kasjar is een kleine GGZ praktijk voor:

Diagnostiek

Psychiatrische diagnostiek houdt in, dat ik u bevraag en met u meedenk over de aard van uw problemen. Ik doe daarover een uitspraak en geef advies. Indien gewenst en mogelijk, behandel ik u vervolgens zelf of verwijs ik u na afronding van de diagnostiek door binnen of buiten 1nP verband (zie hieronder)

Behandeling

Behandeling van diverse problemen met gesprekken en/of medicatie (zie hieronder).

Context gerichte behandeling voor kinderen van oorlog- en geweldslachtoffers.

Trauma behandeling binnen of buiten 1nP verband.

Advisering

Meedenken en advies bij complexe zorgvragen op het gebied van psychotrauma.

Advisering van hulpverleners in de GGZ.

Mijn psychiatrie praktijk is aangesloten bij de GGZ-organisatie 1nP (www.1nP.nl).

Daardoor kan ik als zelfstandig psychiater werken, terwijl een grote GGZ-organisatie (Parnassia) de administratieve ondersteuning levert. U kunt zich bij mij aanmelden voor een kennisgesprek. Daarin onderzoeken u en ik samen, of ik u de gewenste hulp voor uw problemen kan bieden.

Mocht dit gesprek leiden tot een intake, dan kunt u zich met een verwijsbrief van uw huisarts via 1nP voor mijn spreekuur aanmelden. De meeste verzekeraars vergoeden die zorg volledig, al is het goed dit vóóraf te checken.  

Voor welke diagnostiek, advisering en behandeling kunt u bij mij terecht?

U kunt u bij mij terecht voor diagnostiek en advisering met een breed aandachtsgebied. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Angsten

 • Somberheid

 • Dwangklachten

 • ADHD

 • Trauma gerelateerde problemen

 • Onzekerheidsgevoelens

 • Gebrek aan zelfwaardering/zelfvertrouwen.
   

Mocht u in het verleden in de geestelijke gezondheidszorg zijn behandeld, dan zal ik u bij het eerste gesprek om toestemming kunnen vragen bij eerdere behandelaars informatie in te winnen over hun conclusies en behandeling.

Waarvoor kunt u níet bij mij terecht?

Diagnostisch gesprek bij:

 • Zeer ernstige depressie of manie

 • Psychose

 • Ernstige moeite met het beheersen van impulsen leidend tot zelfbeschadiging of ontwrichting van het eigen leven of dat van anderen

 • Verslavingsproblematiek

 • Autisme

 • Eetstoornissen

Aanmelding
 

Via deze site. U ontvangt, vakantie en joodse feestdagen uitgezonderd, binnen twee tot veertien dagen een reactie.

Locatie gesprekken
 

In overleg.

Divers
 

Ik ben geregistreerd psychiater. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Ik ben aangesloten bij de Stichting de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
(070-3105310).

bottom of page