top of page

Inspirerende
Teksten

In dit deel van deze website kunt u teksten van Fedia Jacobs lezen, als inspiratie bedoeld en in de loop van de tijd geschreven.

Vriendelijk verzoek om deze teksten niet zonder bronvermelding (mijn naam en de naam van de website www.fediajacobs.com) door te sturen. Dit deel van de website is in opbouw.

Het is de bedoeling, dat er voortdurend nieuwe teksten bijkomen. Zo ontstaat eerst een lijstje, later naar mijn verwachting ook weer categorieën.

Tijd, plaats, menselijke verhoudingen, vitaliteit en bezieling

Juni 2022

Lezing bij afscheidssymposium Sinai Centrum 28 juni 2022

In deze lezing wordt een inkijk gegeven in de werkwijze "Van daar naar nu", ontwikkeld gedurende de laatste vijftien jaar hulpverlening aan traumaslachtoffers en hun naasten. 

De werkwijze maakt gebruik v
an eenvoudige houten poppetjes en "tijdschermen".


In het grootste deel van deze tekst wordt, via een ‘kijkje achter de schermen’, een model gepresenteerd voor effectieve behandeling, werkbegeleiding en intervisie in relatie tot behandeling van de ernstige gevolgen van man-made disaster. In dit model ligt de focus op slachtoffer, behandelaar én dader.

 

Ik probeer, soms prozaïsch, tot verwoording van de processen van traumatisering en herstel daarvan te komen. De tekst verdiept zich naar het einde toe, waarbij ik het waag me op weinig gebaande wegen te begeven. Dat ‘mag’ en is betrekkelijk risicoloos, wanneer je met pensioen gaat.

Geestelijke gezondheidszorg voor Joden – joodse geestelijke gezondheidszorg

Maart 2009

Joden in Nederland dragen een oude en rijke cultureel-religieuze erfenis met zich mee. In de geschiedenis van het Joodse volk komt veel vervolging voor. Historie en erfgoed zorgen voor een fundamentele onderlinge band tussen Joden. Hoe joods het leven is ingericht, is ondergeschikt aan deze band.

 

De situatie van in Nederland levende Joden bevat historische, culturele, sociale en religieuze elementen. Geestelijke gezondheidszorg voor de joodse bevolkingsgroep in Nederland appelleert aan deze aspecten.

 

Invoegen kan het beste gebeuren door tijdens de intake een op de joodse afkomst georiënteerde cultureel-religieuze en levensbeschouwelijke anamnese af te nemen. Hierdoor kan een inschatting gemaakt worden van de binding aan het Jodendom. Bovendien wordt de cliënt hiermee impliciet uitgenodigd de betekenissen van zijn Jodendom binnen de behandeling te thematiseren.

 

Bij onbekendheid met het Jodendom en bij vragen op het gebied van de joodse identiteit is verwijzing naar een rabbijn of een joodse hulpverleningsinstelling sterk te overwegen.

Meer lezen

Helen vanuit een overtuiging (Bernard Lievegoed lezing)

Mei 2008

Behandelen vanuit een joods gezichtspunt is helen, in de letterlijke zin van het woord: heel maken, restaureren. Het vermogen tot helen is in deze context een voorrecht en schept verplichtingen. Het ontvangen van hulp is een recht.

 

Eenmaal geheeld, kan men zich weer ten volle wijden aan de collectieve Joodse opdracht die immers de reden van het bestaan is.

bottom of page