top of page

Workshops

Groepsgrootte

10 – 16 personen (ideaal), uitbreiding tot 45personen (minder persoonlijk).

Duur

2 dagdelen (2 x 3 uur), door twee kleine pauzes en een lunch pauze onderbroken.

Kosten

nader overeen te komen. 

Workshops

Methodiek

In de door mij in groepsvorm aangeboden workshops worden de aanwezigen bekendgemaakt met mijn ziens- en werkwijze aangaande de doorwerkende betekenis voormenselijke verhoudingen van ‘man made disaster’ – ‘rampen die mensen andere mensen aandoen’. Mijn visie en aanpak zijn onder meer ontwikkeld in tienduizenden ontmoetingen met slachtoffers en hun naasten. De theorie wordt hierna in de praktijk uitgewerkt.Met de gebonden theorie en tijdens de workshop aangeboden technieken is ervaring opgedaan bij kinderen van Indische en joodse oorlogsgetroffenen en naasten van ‘fouteNederlanders’.Deze workshop komt het best tot zijn recht in een homogene groep voor wat betreft achterliggende context.

 

Werkvormen: interactieve lezing, schrijfopdrachten, werk in (kleine) subgroepjes en gehele groep. Onderwerp en wijze van presenteren zijn – naar de aard van de thematiek – serieus en confronterend, met respect voor aangegeven grenzen. Enquêtering en mijn observatie duiden aan dat deelnemers met een gevoel van tevredenheid en voldoening weggaan.Voorbereiding van een workshop gebeurt in samenspraak tussen organisatie en inleider.

 

Duur van de workshop: 2 dagdelen (2 x 3 uur), door twee kleine pauzes en een lunch pauze onderbroken. De organisatie zorgt voor uitnodiging, ruimte van bijeenkomst en andere logistieke aspecten (zoals voedsel/drank en benodigdheden voor presentatie).

 

Is uw belangstelling door het lezen van het voorgaande gewekt? Neemt u dan contact met me op via deze site.

Lezingen

Groepsgrootte

10 – 150. Het effect van verbinding ontstaat het best bij eengroepsgrootte tot ongeveer 15 personen.

Duur

Duur van de lezing: 2 – 2,5 uur (dagdeel vullend), door een pauze onderbroken.

Kosten

nader overeen te komen.

Lezingen

Methodiek

In mijn lezingen maak ik de aanwezigen bekend met mijn ziens- en werkwijze aangaande de
doorwerkende betekenis voor menselijke verhoudingen van ‘man made disaster’ – ‘rampen
die mensen andere mensen aandoen’.

 

Twee andere, wel verwante onderwerpen zijn:

- Veerkracht

- Hoe op een oplossingsgerichte manier te leven met de gevolgen van ernstige traumatisering

 

Mijn visie en aanpak zijn onder meer ontwikkeld in tienduizenden ontmoetingen met slachtoffers

en hun naasten. Mijn lezingen gaan over algemene principes, of zijn inhoudelijk toegespitst op

de doelgroep waarvan de toehoorders een deel zijn.

 

De lezing is interactief, zodat – afhankelijk van de grootte van de groep – de gebeurtenis van
karakter kan veranderen: waar de inleider eerst zijn presentatie verzorgt en soms op vragen
reageert, gaat hij de aanwezigen steeds meer vragen stellen en uitnodigen met de
aangeboden gereedschappen te werken. Zij en de inleider worden dan partners in het
zoeken naar verbinding.

Onderwerp en wijze van presenteren zijn – naar de aard van de thematiek – serieus en
confronterend, met respect voor aangegeven grenzen. Enquêtering en mijn observatie
duiden aan dat deelnemers met een gevoel van tevredenheid en voldoening weggaan.

Voorbereiding van een dergelijke lezing gebeurt in samenspraak tussen organisatie en
inleider. Duur van de lezing: 2 – 2,5 uur (dagdeel vullend), door een pauze onderbroken. De
organisatie zorgt voor uitnodiging, ruimte van bijeenkomst en andere logistieke aspecten
(zoals voedsel/drank en benodigdheden voor presentatie).

Is uw belangstelling door het lezen van het voorgaande gewekt?
Neemt u dan contact met me op via deze site.

Trainingen

Groepsgrootte

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Duur

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Kosten

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Trainingen

Methodiek

De trainingen zijn gericht op professionele hulpverleners en betreffen de werk- en behandelmethode Van daar naar nu. Deze methode is beschreven in het gelijknamige boek (2017; zie elders op deze site) en de afgelopen jaren verder ontwikkeld.. De trainingen leiden tot het in niet-exclusieve licentie nemen van deze werk- en behandelmethode.

 

Vorm, voorbereiding, inhoud en vergoeding nader te overeen te komen.

Is uw belangstelling door het lezen van het voorgaande gewekt?

 

Neemt u dan contact met me op via deze site.

bottom of page