Notebook and Pen

Aanbod

Lezingen, Workshops, Boeken

 

Lezingen

In mijn lezingen maak ik de aanwezigen bekend met mijn ziens- en werkwijze aangaande de
doorwerkende betekenis voor menselijke verhoudingen van ‘man made disaster’ – ‘rampen
die mensen andere mensen aandoen’. Mijn visie en aanpak zijn onder meer ontwikkeld in
tienduizenden ontmoetingen met slachtoffers en hun naasten. De lezing is over algemene
principes, of inhoudelijk toegespitst op de doelgroep waarvan de toehoorders een deel zijn.

De lezing is interactief, zodat – afhankelijk van de grootte van de groep – de gebeurtenis van
karakter kan veranderen: waar de inleider eerst zijn presentatie verzorgt en soms op vragen
reageert, gaat hij de aanwezigen steeds meer vragen stellen en uitnodigen met de
aangeboden gereedschappen te werken. Zij en de inleider worden dan partners in het
zoeken naar verbinding.

Aantal toehoorders: 10 – 150. Het effect van verbinding ontstaat het best bij een
groepsgrootte tot ongeveer 15 personen.

Onderwerp en wijze van presenteren zijn – naar de aard van de thematiek – serieus en
confronterend, met respect voor aangegeven grenzen. Enquêtering en mijn observatie
duiden aan dat deelnemers met een gevoel van tevredenheid en voldoening weggaan.

Voorbereiding van een dergelijke lezing gebeurt in samenspraak tussen organisatie en
inleider. Duur van de lezing: 2 – 2,5 uur (dagdeel vullend), door een pauze onderbroken. De
organisatie zorgt voor uitnodiging, ruimte van bijeenkomst en andere logistieke aspecten
(zoals voedsel/drank en benodigdheden voor presentatie).

Kosten/vergoeding: nader overeen te komen.

Is uw belangstelling door het lezen van het voorgaande gewekt?
Neemt u dan contact met me op via deze site.

Workshops

In de door mij in groepsvorm aangeboden workshops worden de aanwezigen bekend
gemaakt met mijn ziens- en werkwijze aangaande de doorwerkende betekenis voor
menselijke verhoudingen van ‘man made disaster’ – ‘rampen die mensen andere mensen
aandoen’. Mijn visie en aanpak zijn onder meer ontwikkeld in tienduizenden ontmoetingen
met slachtoffers en hun naasten. De theorie wordt hierna in de praktijk uitgewerkt.
Met de gebonden theorie en tijdens de workshop aangeboden technieken is ervaring
opgedaan bij kinderen van Indische en joodse oorlogsgetroffenen en naasten van ‘foute
Nederlanders’.
Deze workshop komt het best tot zijn recht in een homogene groep voor wat betreft
achterliggende context.

Groepsgrootte: 10 – 16 personen (ideaal), uitbreiding tot 45
personen (minder persoonlijk).

Werkvormen: interactieve lezing, schrijfopdrachten, werk in (kleine) subgroepjes en gehele
groep.

Onderwerp en wijze van presenteren zijn – naar de aard van de thematiek – serieus en
confronterend, met respect voor aangegeven grenzen. Enquêtering en mijn observatie
duiden aan dat deelnemers met een gevoel van tevredenheid en voldoening weggaan.
Voorbereiding van een workshop gebeurt in samenspraak tussen organisatie en inleider.

Duur van de workshop: 2 dagdelen (2 x 3 uur), door twee kleine pauzes en een lunch pauze
onderbroken. De organisatie zorgt voor uitnodiging, ruimte van bijeenkomst en andere
logistieke aspecten (zoals voedsel/drank en benodigdheden voor presentatie).

Kosten/vergoeding: nader overeen te komen. 

Is uw belangstelling door het lezen van het voorgaande gewekt? Neemt u dan contact met
me op via deze site.