Leven is verbinden.

 
Notebook

Officiële website van Fedia Jacobs

Verbinder

Mensen zijn bij uitstek relationele wezens. Relaties zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie en levenskracht. Het verbeteren van de band tussen naasten en van contact van mensen met zichzelf beschouw ik als  belangrijk idealen in mijn persoonlijk leven en professionele loopbaan.


Mijn uitgangspunten en opvattingen zijn op verschillende manieren gevormd: in mijn gezin van herkomst, via andere persoonlijke relaties, door de inspiratie vanuit diverse bronnen van joodse wijsheid en gedurende mijn werk als psychiater sinds 1987.


Met name de duizenden ontmoetingen met slachtoffers van trauma door 'man made disaster' in het Sinai Centrum hebben me bewust gemaakt van de lang doorwerkende effecten op het innerlijk en op relaties van grensoverschrijdingen die mensen elkaar aandoen. Maar ook van de mogelijkheden om die effecten ten goede te keren.

Via deze website bied ik lezingen, workshops en boeken aan.

 
Pasfoto !cid_950C8BBB-0885-4043-AA57-4CC
 

Pijnlijke verrijking. Herboren relaties in de slagschaduw van oorlogsgeweld

september 2012

Oorlogsgeweld leidt tot verlies of verstoring van relaties met dierbaren. Hoe kan de innerlijke band met de betekenisvolle ander worden hersteld? Een openhartig en hoopgevend boek over psychotherapie met oorlogsgetroffenen en hun kinderen

pv_01.png
 

Van daar naar nu. Beter contact tussen geweldslachtoffers en naasten

november 2017

Oorlogshandelingen, overweldiging in huiselijke kring, geweld jegens politieke tegenstanders, marteling en verkrachting worden ook wel man-made disaster genoemd. Zulke nare ervaringen kunnen bij slachtoffers lang doorwerken. Bijvoorbeeld in de vorm van belastende herinneringen. Geweld kan naderhand op subtiele manier ook de band van de geweldgetroffenen met hun naasten en met zichzelf ontwrichten. Oorzaak hiervan is verwarring in tijd en plaats. Leeft het slachtoffer van geweld met de daders van toen, of met zijn naasten van nu? Leven de naasten op het gewelddadige ‘innerlijk decor’ van het slachtoffer? Of op een ‘innerlijk decor’ van vreedzaam samenzijn?
In dit boek geeft Fedia Jacobs uitleg aan de hand van theorie en opstellingen met poppetjes, een steeds meer beproefde toepassing in de hulpverlening. Zijn verheldering in woord en beeld vergroot het begrip, een eerste stap in de richting van beter contact tussen geweldgetroffenen en hun naasten.

vdnn_01.png
 

Komende evenementen

 • Het tijdstip wordt later bepaald
  De locatie wordt later bepaald
  Het tijdstip wordt later bepaald
  De locatie wordt later bepaald
  Lezingen voor belangstellenden (professioneel en betrokkenen) op het gebied van indirecte belasting door het leven met een slachtoffer van ‘man made disaster’ Workshops aan naasten op het gebied van indirecte belasting door het leven met een slachtoffer van ‘man made disaster’
 • ma 01 feb.
  Online workshop
  01 feb. 19:00 – 23:00
  Online workshop
  Test
 

Contact

Bedankt voor de inzending!